تحقیق پیشینه قلدری

قلدری نوعی از رفتار پرخاشگرانه است که در آن یک شخص یا گروهی از افراد به‌گونه‌ی مکرر به دیگران حمله می­کنند، سایرین را کتک می­زنند و یا نسبت به شخصی که از آنها نسبتاً ضعیف­تر است پرخاشگری می­کنند(مازون، کامودکا وسالمیوالی، 2018). می­توان گفت قلدری نوعی پرخاشگری همسالان است که معمولاً در مدارس رخ می­دهد و به‌نظر می­رسد که پدیده­ای جهانی است و تقریباً می­توان در همه کلاس­های درس مدارس آن را مشاهده کرد(فینک و همکاران، 2018). عمل قلدری هنگامی رخ می­دهد که فرد برخوردار از یک امتیاز جسمی، ذهنی یا روان‌شناختی، یا برخوردار از امتیازی دیگر(مثلاً تعلق به یک گروه) بدون هیچ دلیل منطقی، به شخص ضعیف­تری آسیب بزند(ریگبی، 2017). همچنین قلدری را می­توان به عنوان عمل منفی تعمّدی تعریف کرد که با هدف وارد آوردن صدمات فیزیکی و یا روان‌شناختی به دانش‌آموزان دیگری که ضعیف­تر (از قلدر) هستند و نمی­توانند از خود دفاع کنند، انجام می‌گیرد(منسینی و سالمیوالی، 2017). براساس آنچه در ادبیات پژوهشی آمده است، چندین نوع قلدری عمده، شناخته شده است.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر