مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تكفاز بواسطه خازن آنترل شده الكترونیكی

دراین مقاله هدف ما بررسی عملکرد موتور القایی سه فاز با برق تکفاز می باشد که از خازن کنترل شده الکترونیکی و یک سوییچ الکترونیکی بصورت سری با خازن ثابت استفاده می کند تا در تمام شرایط بارداری ولتاژهای فاز موتور حداکثر تعادل را داشته باشند.
ضمنا از هیچ کلید مکانیکی یا گریز از مرکز استفاده نشده است. عملکرد پایه ای سیستم ، آنالیز بصورت تئوری و نتایج شبیه سازی و آزمایشی در مقایسه با عملکرد قابل پیش بینی در استفاده از یک یا دو خازن ثابت در این مقاله موجود است. ظرفیت خازن بصورت مؤثر و ﺑﻬینه می تواند در هنگام استفاده و تحت هر سرعت مورد نیاز تعیین گردد، که این امر توسط تغییر تناوبی در چرخه کار کلید کنترل شده می باشد تا اغتشاش در ولتاژهای فاز حداقل گردد و کارکرد موتور در سرعت های مختلف ﺑﻬبود یابد.

كلمات كلیدی: خازن كنترل شده ، چرخه كار ، موتور القایی ، اغتشاش حداقل


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر