پاورپوینت قوانین فوتسال

7 خطای منجر به اخطار :

 1. مرتکب رفتار غیر ورزشی.
 2. با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید.
 3. مکرراً قوانین بازی را نقص نماید.
 4. شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد.
 5. هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند.
 6. بدون اجازه داور وارد زمین شود.
 7. بدون اجازه داور زمین را ترک کند.

 

» فهرست مطالب:

 • قانون 1 (زمین بازی)
 • قانون 2 (توپ فوتسال)
 • قانون 3 (تعداد بازیکنان فوتسال)
 • قانون 4 (وسایل بازیکنان فوتسال)
 • قانون 5 (داور فوتسال)
 • قانون 6 (کمک داوران فوتسال)
 • قانون 7 (وقت نگهدار فوتسال)
 • قانون 8 (مدت بازی فوتسال)
 • قانون 9 (شروع بازی فوتسال)
 • قانون 10 (توپ داخل و خارج فوتسال)
 • قانون 11 (گل فوتسال)
 • قانون 12 (خطاهای فوتسال)
 • قانون 13 (ضربه آزاد فوتسال)
 • قانون 14 (خطاهای جمع شده فوتسال)
 • قانون 15 (پنالتی فوتسال)
 • قانون 16 (اوت فوتسال)
 • قانون 17 (پرتاب اوت دروازه فوتسال)
 • قانون 18 (کرنر فوتسال)
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر