پاورپوینت کار آفرینی

کارآفرینی عبارتست از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و با ارزش است که با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسک های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می رسد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • کارآفرین
 • وجوه مشترک کارآفرینان
 • صفات اشخاص کارآفرین
 • وظایف کارآفرین
 • انگیزه های مهم کارآفرین
 • سرچشمه کارآفرینی
 • نقش های کارآفرینان در جامعه
 • منابع

ارسال نظر

 1. آواتار


  ارسال نظر