پاورپوینت دوزیستان

دوزیستان به جانورانی گفته می شود که قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی کنند و دارای دو مرحله ی مشخص زندگی هستند. آن ها در نوزادی دارای آبشش اند و در خارج از آب قادر به ادامه ی حیات نیستند.

این جانوران پس از گذراندن مراحلی که به آن دگردیسی می گویند. آب شش ها و باله ها را از دست می دهند و دارای دست و پا و یک جفت شش می شوند و می توانند در خشکی ادامه حیات دهند.

 

» فهرست مطالب:

 • دوزیستان
 • مشخصات دوزیستان
 • چرخه زندگی دوزیستان
 • ویژگی دوزیستان در دوره نوزادی
 • ویژگی های دوزیستان در دوره بلوغ
 • دوزیستان بی دست و پا
 • دوزیستان دم دار (سمندر)
 • دوزیستان بی دم (قورباغه و وزغ)
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر