گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار ناپذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده آنان به دستاورد های بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابند و مطمئنا دستاورد های بهتری نیز در آینده بر اساس همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد،که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول:آشنایی بامکان کارآموزی (مخابرات)
  • فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز (برق قدرت) 
  • فصل سوم : آموخته ها 

تمامی مطالب بالا به صورت کامل تشریح و شرح داده شده است و در قالب نکات قابل اجرا کارآموزی عنوان شده است و تمام موارد رعایت گردیده است.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر