پروژه الگوریتم مورچه (ACO)

انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامون خود نگریسته است یکی از بهترین طرح های شناخته شده شده طرح پرواز انسان است که ابتدا لورناردو داوینچی طرحی از یک ماشین پرنده را براساس ساختمان بدن خفاش رسم نمود چهارصد سال بعد کلمان آدر ماشین پرنده ای ساخت که دارای موتور بود و بجای بال از ملخ استفاده می کرد.
ایده ی تکاملی داروینی روش بسیار خوبی برای یافتن مسایل بهینه سازی است. ایده تکاملی داروینی بیانگر این مطلب است که هر نسل نسبت به نسل قبل دارای تکامل است و آنچه در طبیعت رخ می دهد حاصل میلیون ها سال تکامل نسل به نسل موجوداتی مثل مورچه است. الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چند عامله برای مسایل مشکل بهینه سازی مثل فروشنده دور گرد TSP ارایه شد.   

در پروژه سعی شده است که اطلاعات نسبتا خوب و ساده ای از این الگوریتم عنوان گردد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر