پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی

اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردو جسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می ماند.

 

فهرست مطالب:

  • الکتروستاتیک
  • میدان الکتریکی
  • قانون گاوس
  • پتانسیل
  • ظرفیت
  • مغناطیس
  • القا و القاییدگی

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر