پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که سعی می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها، دانش ها و نگرش های دانش آموزان می شود.

 

» فهرست مطالب:

 • ارزشیابی توصیفی
 • اهداف ارزشیابی توصیفی
 • ابزار های ارزشیابی توصیفی
 • ویژگی‌های ارزشیابی توصیفی
 • گام های اجرایی ارزشیابی توصیفی
  • گام اول (شناخت اهداف و انتظارات آموزشی و نشانه های تحقق آن)
  • گام دوم (جمع آوری اطلاعات)
  • گام سوم (تحلیل، تفسیر و داوری اطلاعات)
  • گام چهارم (تصمیم گیری)
  • گام پنجم (بازخورد)
 • محاسن ارزشیابی توصیفی
 • معایب ارزشیابی توصیفی
 • نتیجه گیری

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر