پاورپوینت درباره آتشفشان ها

پاورپوینت آتشفشان ها در 225 اسلاید به طور کامل و جامع و فصل بندی شده همراه با شکل و تصاویر دقیق ماهواره ای طبق شرح زیر ارایه شده است:

 • اهداف
 • فصل اول - آتشفشان شناسی
 • فصل دوم - منشا مواد آتشفشانی
 • فصل سوم - رده بندی فعالیت های آتشفشانی
 • فصل چهارم - حالت های مختلف مواد آتشفشانی
 • فصل پنجم - علل و پراکندگی آتشفشان های عصر حاضر
 • فصل ششم - سوانح آتشفشانی و مراقبت از آتشفشان های عصر حاضر
 • فصل هفتم - آتشفشانی و تکتونیک
 • فصل هشتم - فعالیت های آتشفشانی در ایران
  • مقدمه
  • آتشفشان
  • مثال های مشهور از فوران های عهد حاظر
  • مشخصات دستگاه آتشفشان
  • گنبد یا دم
  • رابطه بین شکل آتشفشان و ترکیب گدازه
   • ترکیب ماگما
   • اقسام ماگما
   • فرایند های تشکیل ماگما
   • منشا ماگما ها
   • اختصاصات فیزیکی ماگما
  • علل صعود مواد مذاب
  • سری سنگ های آتشفشانی
  • رده بندی شیمیایی سری ها
  • هاوایی و مدل مک دونالد
  • رابطه ریتمن کونو
  • انواع مهم مواد منفصل آتشفشانى
   • خاکستر
   • پونس یا پومیس
   • اسکورى
   • بمب
   • اشک هاى گدازه‏اى
   • لاپیلى
   • پوکه معدنى
  • پدیده ‏هاى ویرانگر
   • بهمن هاى سوزان
   • باران هاى ناشى از فوران
   • کمان هاى نورانى
   • فوران هاى استثنایى
   • جریان هاى گدازه یا جریان هاى گلى (لاهار)
   • پرتاب خاکستر
   • ابرهاى سوزان

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر