کتاب سیاهچاله‌ها (مشکلات و موانع موفقیت)

هر انسانی به دنبال هدف یا اهدافی می باشد که در آن ها پیشرفت کند و به موفقیت برسد. طبیعتاً رسیدن به کمال، بیشترین و بزرگترین موانع و مشکلات را در مسیر خود دارد که با شناخت آن ها می توان به راحتی بر آن ها غلبه کرد و به ادامه مسیر، تا نیل به هدف اصلی ادامه داد.

مشکل بسیاری از افراد که به موفقیت دست پیدا نمی‌کنند این است که موانع و مشکلاتی را که برای رسیدن به موفقیت در مسیر ایجاد می‌شود را نمی‌شناسند.

کتاب سیاهچاله‌ها با بیان موانع و مشکلات پیشرفت و موفقیت می‌تواند بسیار بسیار برای کسی که می‌خواهد به هدفش برسد و قلّه موفقیت را فتح کند، مفید و کاربردی باشد.

این کتاب سعی کرده است به بعضی از مهم ترین موانع و سیاهچاله های مسیر موفقیت اشاره کند تا خواننده محترم با در نظر داشتن این موانع، بتواند به راحتی با مراجعه به کتاب های مربوطه و یادگیری رفع این موانع، بر آن ها غلبه کند و به آرزوها و اهداف خود دست یابد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر