پاورپوینت مهارتهای زندگی

مهارت ارتباطی: این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند نظرات، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز از دیگران درخواست کمک و راهنمایی کند، مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 

» فهرست مطالب:

 • مهارت خود آگاهی
 • مهارت روابط بین فردی
 • مهارت تفکر انتقادی
 • مهارت همدلی
 • مهارت تفکر خلاق
 • مهارت تصمیم گیری
 • مهارت حل مسأله
 • مهارت ارتباطی
 • مهارت مقابله با هیجان
 • مهارت مقابله با استرس

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر