گزارش کار درس ریزپردازنده با پروژه های seven segment/led/keypade

» آزمایش1:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روشن و سپس خاموش و پس از 250ms دوباره LED بعدی روشن شود و در نهایت پس از روشن شدن تمامی LEDها دوباره به ابتدا باز گردد.

 

» آزمایش2:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روشن و سپس خاموش و پس از 250ms دوباره LED بعدی روشن شود و در نهایت پس از روشن شدن تمامی LEDها دوباره از انتها به ابتدا روشن  گردد.

 

» آزمایش3:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روش و سپس دیگری روشن گردد و پس از اینکه تمام آنها روشن شد از آخر شروع به خاموش شدن کند.

 

» آزمایش4:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده و یک عدد سون سگمت دستوراتی توسط دو عدد کلید داده شود که با هر بار فشار دادن کلید بالایی یک عدد از 1 تا 9 بر روی نمایشگر نشان داده شود و سپس با استفاده از کلید دیگر در جهت عکس از این اعداد کم گردد.

 

» آزمایش5:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده و یک عدد کی پد اعدادی را که فشار داده می شوند بر روی LCD به نمایش در آورده شود.

 

  • کد های مورد نیاز به زبان C داخل گزارش کار نوشته شده و در محیط کدویژن اجرا شده است.
  • تصاویری از طراحی و اجرا در پروتئوس در گزارش کار موجود می باشد.
  • تمامی این موارد به صورت مجزا و حاوی کد مورد استفاده در این گزارش کار قرار داده شده است که می توان به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کرد.

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر