پاورپوینت حضرت آدم

خداوند به حضرت آدم  و حوا فرمود: از تمام میوه ها و نعمت هاى بهشت آزاد هستید، بخورید، گواراى وجودتان باشد اما تنها از این یک درخت نخورید و حتى به آن درخت نزدیک نشوید. اما شیطان به سراغ آنها آمد و آنها را وسوسه کرد تا لباسهاى تقوا را که باعث کرامت شان شده بود، از تن شان خارج سازد.

 

» فهرست مطالب:

  • حضرت آدم و حوا در بهشت
  • گفتگوى جبرئیل با حضرت آدم
  • توبه حضرت آدم
  • پایان عمر حضرت آدم

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر