بررسی انواع سلف و ساختمان آنها

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد.

یک سلف ایده آل دارای خود القایی است، اما مقاومت اهمی و خاصیت خازنی نداشته و انرژی را نیز تلف نمی کند. یک سلف واقعی را می توان معادل ترکیبی از مقداری خود القایی، مقداری مقاومت اهمی ناشی از مقاومت سیم و کمی نیز خاصیت خازنی در نظر گرفت. در یک فرکانس خاص که معمولاً خیلی بالاتر از فرکانس کار سلف قرار دارد، یک سلف واقعی رفتاری به مانند یک مدار رزونانس خواهد داشت. (این حالت ناشی از خاصیت خازنی موجود در سلف می باشد)
سلف های دارای هسته مغناطیسی علاوه بر اتلاف انرژی در مقاومت اهمی سیم، ممکن است مقداری تلفات نیز در هسته خود داشته باشند که آن را تلفات هیسترزیس می نامند. همچنین در جریان های زیاد به دلیل غیر خطی بودن، ممکن است تفاوت های دیگری را نیز در مقایسه با رفتار یک سلف ایده ایده آل از خود نشان دهد.

 

» فهرست مطالب:

 • سلف
 • بررسی فیزیکی
 • مدل هیدرولیکی
 • ساختمان سلف
 • مشخصه های سلف
 • خود القایی
 • کیفیت
 • بررسی سلف در مدار های الکتریکی
 • شبکه های سلفی
 • اندوکتانس معادل
 • انرژی ذخیره شده
 • عملکرد در RF
 • ضریب Q
 • سلف های موازی و سری
 • سلف های موازی
 • سلف های سری
 • سیم پیچ
 • عمل ژنراتوری
 • آشنایی با سلف
 • القای متقابل
 • هارمونیک ها
 • منحنی هیسترزیس
 • پاسخ گذرای مدار RL
 • پاسخ فرکانسی مدار RL
 • منحنی های لیساژو و اندازه گیری اختلاف فاز
 • اختلاف فاز
 • ماشینهای الکتریکی
 • مولد ساده جریان مستقیم
 • موتور ساده جریان مستقیم
 • ساختمان ماشینهای جریان مستقیم
 • سیم پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم
 • عکس العمل مغناطیسی آرمیچر
 • پدیده کموتاسیون
 • موتور جریان متناوب
 • روتور قفسی (قفس سنجابی)
 • روتور سیم‌پیچی
 • سرعت موتور آسنکرون
 • راه اندازی
 • سروو موتورهای دو فاز جریان متناوب
 • موتور القایی با انشقاق فاز
 • موتورهای جریان متناوب با خازن راه‌انداز
 • موتورهای خازنی با خازن ثابت
 • موتور پولزیون
 • موتور سنکرون جریان متناوب تک فاز

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر