گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری رایانه

در خدمات کامپیوتری رایانه به عنوان یک کارآموز فعالیت خود را آغاز کرده و نحوه عملکرد کارآموز در خدمات کامپیوتری رایانه با توجه به کارهایی که در آن صورت می پذیرد کاملا با رشته من هم خوانی دارد و به دانش و تجربه کارآموز خواهد افزود. فعالیت هایی مانند نصب ویندوز - ثبت اطلاعات در کامپیوتر و غیره ...

دوره کارآموزی بمدت 45 روز کاری و از نظر ساعات کاری 8 ساعت در روز و بطور هر روز در هفته بود. کارهایی همچون عیب یابی سیستم، نصب ویندوز های متفاوت، اسمبل کامل سیستم کامپیوتری و نصب برنامه های کاربردی و غیره از تجربه های اندوخته شده کارآموز محسوب میشود. دستاوردهای کارآموز در مدت 360 ساعت در خدمات کامپیوتری  اسمبل سیستم به تعداد 10 عدد - نصب ویندوز های متعدد و نصب برنامه های کاربردی و تایپ و تعمیر بعضی از قطعات کامپیوتری  از دستاوردهای کارآموزی محسوب میشود.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه 
 • فصل اول 
  • 1-1- معرفی محل کارآموزی
  • 2-1- معرفی کل شرکت کامپیوتری 
  • 3-1- بررسی شرح کلی فعالیت هایی که در آن شرکت انجام میگیرد
  • 4-1- فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی
 • فصل دوم 
  • 1-2- فعالیت های انجام شده فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی  
  • 2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده
 • فصل سوم
  • 1-3- آزمون آموخته ها و نتایج

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر