نمونه سوالات اندیشه اسلامی2 غفارزاده (همراه با پاسخ)

دیرینه ترین آثاری که باستان شناسان به آن دست یافته اند، بر آن دلالت دارد که زندگی انسان پیوسته با دین و دینداری همراه بوده است، هر چند این پدیده در هر عصر و قاره ای به صورتی خاص جلوه گر شده است. قرآن نیز بر آن است که در طول تاریخ بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف و به تعبیری متناسب با  استعدادهای امت ها، جلوه دین که همان اسلام (تسلیم بودن در برابر خدا) است به شکل شریعت های مختلف بروز یافته است.  اسلام با معجزه جاوید خود، قرآن، از روز نخست، دعوت به فطرت و خرد را اساس آیین خود دانست. شریعتی که با خواست های درونی انسان هماهنگ است و بر عقل تاکید می ورزد، باید پیوسته و جاودانه باشد و رمز جاودانگی اسلام نیز در همین عامل نهفته است.

 • تعداد بیش از 150 نمونه سوال امتحانی برای درس اندیشه اسلامی 2
 • در دو بخش بخش اول 120 و بخش دوم 36 نمونه سوال جمع بندی شده برای گرفتن نمره قبولی برای شما کمک خواهد کرد.
 • امکان جستجوی داخلی سوالات با CTRL+F در برنامه های پی دی اف خوان

» سوالات جمع بندی شده از بخش های:

 • وحی و پیامبری 1و2
 • رابطه علم و دین
 • قرآن، اعجاز و مصونیت آن از تحریف
 • خاتمیت 1و2
 • قلمرو دین
  • قلمرو دین اسلام
 • اسلام و ادیان آسمانی دیگر 1و2
 • حقیقت امامت و ضرورت آن از دیدگاه عقل
 • حقیقت امامت و ضرورت آن از دیدگاه قرآن و سنت و... 

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر