پاورپوینت زمین شناسی - منظومه شمسی

منظومهٔ خورشیدی از انفجار یک اَبَر نو اختر و فروریزش یک اَبَر ملکولی چرخان پدید آمد و هویت آن در دوران رنسانس (نوزایی) و با مشاهدات افرادی از جمله گالیلئو گالیله دوباره مطرح و شواهد انکارناپذیر آن بر پایهٔ محاسبات او ارائه‌ شد. این سامانه در بازوی شکارچی، کهکشان راه شیری واقع‌شده و ۲۶٬۰۰۰ سال نوری از مرکز کهکشانی فاصله، و در کنارهٔ کهکشان قرار دارد. خورشید بیش از ۹۹٫۸ درصد جرم منظومهٔ شمسی را تشکیل می‌دهد و سرچشمهٔ انرژی بسیار از جمله گرما و نور است. این ستاره یک ستارهٔ نوع جی رشتهٔ اصلی و عضوی از تودهٔ ستارگان نخستین است. مانایی منظومهٔ شمسی به مانایی خورشید وابسته‌ است.

 

پاورپوینت زمین شناسی - منظومه شمسی در 42 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:

 • تعریف منظومه شمسی
 • پیدایش
 • طراحی هنری از یک سحابی
 • کشف
 • موقعیت در فضا
 • همسایه‌ها
 • خورشید
 • نمایی از خورشید و جو آن
 • مقایسۀ اندازۀ خورشید و سیارات منظومۀ شمسی
 • محیط میان‌ سیاره‌ای
 • منظومهٔ شمسی درونی
 • سیارات درونی
  • تیر
  • ناهید
  • زمین
  • بهرام
   • نمایی از سطح خشک و بیابانی مریخ
 • کمربند سیارک‌ها
 • سرس 
 • شهاب‌وار، شهاب و شهاب‌سنگ

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر