پاورپوینت مکان در معماری

در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، مکان "یک موقعیت، نقطه یا ناحیه‌ای خاص" معنی شده است. در فرهنگ انگلیسی لانگمن، مکان "هر ناحیه، نقطه یا موقعیتی یا وضعیت در فضا" و "یک نقطه‌ی بخصوص در یک ناحیه ی گسترده‌تر" است. در ویکی پدیا، (مکان) جمع: اماکن، مکان‌ها، به معنای قسمتی از فضا، به صورت عینی یا مجازی، است که بر پایه ی کاربرد یا رویدادهایی که در آن صورت می‌پذیرد، تعریف می‌شود یعنی بخش مشخصی از فضا که توسط فرد یا چیزی اشغال شده باشد یا به آن فرد یا چیز تخصیص یافته باشد.

مکان، جا یا قسمتی از فضاست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر