پاورپوینت سلجوقیان

سلجوقیان در اصل غزهای ترکمان بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌زیستند. سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، پس از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه را به خود گرفتند و به سامانیان در مبارزه با دشمنانشان بسیار یاری کردند. پسر سلجوق به نام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را در دست داشت، چندین حکم جهاد برای مبارزه با (به قول مورخان) کافران صادر کرد.

 

» فهرست مطالب :

  • پیشینه سلجوقیان
  • طغرل
  • عضدالدوله محمد آلپ ارسلان بن جغری
  • فرمانروایی ملکشاه سلجوقی
  • سلطان محمد
  • سلجوقیان شرق ایران

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر