پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل 10 - مطالعات پایه هفتم)

آریایی ها اقوام کوچ نشینی بودند که حدود ۴ هزار سال پیش از شمال دریای خزر به سمت جنوب مهاجرت کردند.

آریایی هایی که وارد ایران شدند سه قوم بزرگ بودند:

  • پارت ها در شمال
  • مادها در غرب
  • پارس ها در جنوب

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر