پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 - مطالعات پایه هفتم)

کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان باستان آتش را مقدس می شمردند. در دوره ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شد.
محل عبادت زرتشتیان آتشکده ها بودند. دین رسمی کشور در زمان ساسانیان، دین زرتشتی بود. در دوره ساسانیان؛ پیروان ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی، بودایی و مانوی در ایران زندگی می کردند.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر