کتاب هیچ

بشر با توجه به اهمیتی که برای سلامت خود قائل است، به سلامت جامعه هم ارزش می نهد و بیماری جامعه را بیماری خود میداند؛ همچنان که تلاش میکند برای حفظ و تأمین سلامت خود از بسیاری از امور بپرهیزد و یا از واکس نهای پیش گیری و داروهای گوناگون استفاده کند، برای سلامت جامعه هم باید نهایت سعی و کوشش خود را به کار گیرد و جامعه را از مبتلا شدن به بیماری های اخلاقی و روانی پرهیز دهد تا دیگر افراد جامعه به رشد، تعالی و سعادت برسند و ...

کتاب هیچ نوشته فاطمه اسلامی باموضوع پژوهشی در رفتارها و معضلات اجتماعی سلسه مباحث کاربردی مشاوره فرهنگ میباشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر