تحقیق جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی

جرایم اقتصادی، نشان ساده ­ای از یک دسته از رفتارهای قابل کیفر در حوزه اقتصاد نیست، بلکه این تعبیر نقطه ­ی تلاقی سه حوزه اقتصاد، حقوق کیفری و سیاست است. از حیث حقوقی و به ویژه حقوق کیفری، زمانی توجه به جرایم اقتصادی معطوف گردید که عملاً فعالیت­ های اقتصادی شرکت ­های چندملیتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی دولت­ ها تأثیر خود را در شیوع مفاسد اقتصادی در کل دنیا گذارده بودند به این ترتیب اواخر سده گذشته و ابتدای سده بیست و یکم با نام دورانی از ارتباط جرایم مجموعه­ ای و سازمان یافته به نام جرایم اقتصادی و فساد، قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان و اقدامات تروریستی برجسته شد که به تبع آن نخستین و مهمترین سیاست اکثر دولت­ ها مقابله با پدیدآورندگان این پدیده­ های مجرمانه شد که عملاً تبدیل به بازیگران بین المللی در عرض دولت­ ها شده بودند؛ بازیگرانی که از نظر خود مشروع و از نظر دولت­ ها و سازمان­ های بین المللی نامشروع تلقی می­ شدند (نورزاد، 1389: 3).

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف جرم
 • تعریف اقتصاد
 • تعریف جرایم اقتصادی
 • تاریخچه رسیدگی به جرایم اقتصادی
 • جرایم اقتصادی در ایران
 • قوانین بین المللی مصوب در خصوص جرایم اقتصادی
 • قوانین مصوب در خصوص جرایم اقتصادی در ایران
 • تعریف امنیت اقتصادی
 • تعریف اقتصاد اسلامی
 • منابع و ماخذ

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر