گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵

این واحد بهره برداری در ۸۰ کیلومتری جاده اهواز-رامهرمز قرار دارد که از لحاظ موقعیت، دورترین واحد بهره برداری از مجموعه واحدهای بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد.
این واحد بهره برداری در حال حاضر شامل در حدود ۳۸ حلقه چاه میباشدکه ۴ حلقه از آنها به چاه های خامی معروفند.
– نفت موجود در این چاه ها از نظر خلوص به دو دسته تقسیم میشود:
۱- نفت بنگستان: از نوع نفت ترش میباشد و به دلیل پایین بودن فشار استخراجی این نوع نفت (همواره کمتر از  ۶۰۰psi) و کمبود امکانات در واحد بهره برداری مارون ۵ ، نفت بنگستان پس از استخراج به جهت جدا سازی گازهای سبک موجود در آن ابتدا به یک Separator هدایت شده سپس برای جداسازی کامل گاز از نفت و افزایش فشار ، به واحد بهره برداری مارون ۳ منتقل شده و پس از انجام این عملیات دوباره به واحد بهره برداری مارون ۵ بازگردانده میشود.
۲- نفت آسماری: به دو دسته شیرین و نمکی تقسیم میشود و فشار استخراجی این دو نوع در حدود  ۶۰۰psi است.

 

» فهرست مطالب:
- معرفی شرکت مناطق نفت خیز جنوب
- معرفی شرکت بهره برداری مارون
- معرفی واحدهای بهره برداری نفت و گاز مارون
- آشنایی با مراحل بهره برداری نفت
- آشنایی با HEADER
- آشنایی با SEPRATOR
- آشنایی با واحد تفکیک (BANKS) 
- آشنایی با واحد های ارسالی خروجی جداکننده ها
- آشنایی با توربین گازی
- آشنایی با پمپ ها
- آشنایی با اتاق کنترل


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر