گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

مخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. از خصوصیات هر مخزن آن است که فشار هیدرو استاتیک و یا فشار مخزن در تمام نقاط آن یکسان باشد و بخشهای نفت و یا گاز تحت آن میزان فشار قرار گیرند.
اندازه و سطح مخازن نفتی به مقادیر مختلف از چند متر مربع تا چند صد مترمربع است. محتوای نفتی یک مخزن ممکن است گاز، گاز - نفت یا عمدتا نفت باشد. واﮊه مخازن عمده نفتی برای آندسته از مخازن بکار میرود که بطور قراردادی بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت داشته باشند.

– ساختمان شیمیایی آسفالتین و پارافین :
بخش اعظم رسوبات نفتی , پارافینها و آسفالتین ها میباشند. این رسوبات بر روی سطح تجهیزات یا درون چاه ها و لوله ها بوجود آمده و سبب بروز مشکلات زیادی میشوند.شدت این رسوبات بسته به ترکیبات نفتی و عمق چاه و افت فشار و گرمای بدنه چاه متفاوت میباشد. در بیشتر مواقع این رسوبات در چاه های کم عمق و با درجه API  کم وجود دارند.

– مهمترین دلایل برای جداسازی این مواد از نفت خام به شرح زیر است:

 1. انبساط گاز سبب کاهش دمای محصول میشود. 
 2. نفت موجود را توسط انبساط گاز سرد کرده و نیروی لازم را برای بالا رفتن نفت به سطح چاه فراهم می آورند.
 3. محصول از نفت به گاز انتقال حرارت انجام داده و خنک میشود و گرمای منتقل شده به محیط داده می شود.
 4.  گاز حل شده که درون محلول دچار نوسان میشود، سبب سرد شدن محلول می شود. 
 5. کاهش دمای محلول به سبب وجود آب در سیستم میباشد.
 6. به منظور تبخیر مواد سبکتر، در حجم و دما تغییراتی ایجاد میکنند.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه خواص سیالات شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و  … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و …  سه آزمایش میباشد که عبارتند از:

 • اندازه گیری میزان آسفالتین در نفت خام
 • اندازه گیری ویسکوزیته سیال مخزن
 • اندازه گیری وزن مولکولی یک سیال نفتی

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر