مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC

کنترل دور موتورهای القایی با استفاده از روش کنترل مستقیم گشتاور DTC یکی از روشهای بسیار نو و کارآمد در کنترل ماشین های الکتریکی می باشد. با توجه به الگوریتم کار در این روش اجرای آن بصورت دیجیتال ساده و در عین حال بسیار مناسب می باشد. با استفاده از روش کنترل DTC محدودیتها و پیچیدگی های کنترل برداری را می توان کاهش داد. در این مقاله یک سیستم کنترل DTC شبیه سازی شده که نتایج آن این ادعا را تایید می کند

کلمات کلیدی: کنترل دور موتور ، کنترل مستقیم گشتاور ، DTC ، موتور القایی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر