طرح خدمات بینایی سنجی، چشم پزشكی، فروش لوازم و مواد چشم پزشكی

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی بر شاخص های اقتصادی جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی و اجتماعی بپردازند رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد. این امر در بیانیه "بهداشت برای همه تا سال ٢٠٠٠" سازمان جهانی بهداشت که در اجلاس سی ام خود، مهم ترین هدف اجتماعی دولت ها را رساندن کلیه مردم جهان به درجه ای از سلامت که بتوانند از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای زندگی مؤثری باشند،دانست نیز منعکس گشته است.
اهتمام دولت ها به بهبود سطح بهداشت همگانی علاوه بر سرمایه گذاری های مستقیم دولت در بخش بهداشت و درمان،به شکل انجام حمایت از بخش غیر دولتی و در نظر گرفتن تسهیلات برای این بخش نیز انجام می پذیرد. انجام این حمایت ها معمولا در ارتقای سطح خدمات ارائه شده به بیماران اثر قابل توجهی بر جای می گذارد.

  • موضوع طرح: خدمات بینایی سنجی، چشم‌پزشكی، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكی
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در كلیه مناطق شهری كشور
  • سرمایه گذاری كـل: 1020 میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: 120 میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: 900 میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه: 13 ماه
  • اشتغالزایی: 14 نفر

از دیگر سو با توجه به افزایش ظرفیت دانشکده های پزشکی کشور در دهه های ۶٠ و ٧٠ و افزایش تعداد پزشکان جوان جویای کار،لزوم توجه هر چه بیشتر به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان آشکارتر میگردد. چرا که علیرغم نیاز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی ، خصوصا در مناطق محروم،به دلیل عدم وجود امکانات کافی، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشکده های پزشکی کشور فاقد شغل مرتبط با تخصص خود میباشند.

اجرای چنین طرح هایی ضمن آنکه کمک شایان توجهی به بهبود سطح بهداشت همگانی است، زمینه مناسبی برای اشتغال به کار دانش آموختگان علوم پزشکی از قبیل پزشکان متخصص چشم و بینایی سنجی را فراهم می آورد. ضمن اینکه با توجه به اینکه درصد بالایی از فارغ التحصیلان این رشته ها را بانوان تشکیل می دهند، این طرح می تواند به وسیله بانوان متخصص نیز به مرحله اجرا درآید.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر