طرح تاسیس واحد خدمات مشاوره مهندسی

توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می گردد.
در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادی – و بخصوص سازمان های تولیدی و صنعتی – برای تداوم حیات ناگزیر از ورود به بازار های بین المللی هستند. از دیگر سو اخذ استانداردهای کیفی و تضمین کیفی شرط ورود محصولات به بازار جهانی است و اخذ این استانداردها تنها از طریق پیاده سازی اصول علمی نوین در سطح کارخانجات مقدور است.

  • موضوع طرح: خدمات مشاوره مهندسی
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: 44/251 میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: 44/31 میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: 220 میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه:  2 سال

یک بنگاه اقتصادی حتی پس از وارد شدن به بازارهای فرامرزی باید قادر به تحمل رقابت با رقبایی در کلاس جهانی باشد و این امر نیز تنها با افزایش مداوم بهره وری ، بهبود مستمر و کاهش قیمت ها ممکن می گردد. دستیابی به این اهداف نیز مستلزم پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت، نگهداری و تعمیرات، اتوماسیون، کار سنجی و … می باشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر