پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی

آلودگی، به معنای وارد شدن یا وارد کردن مواد زیان بار، سمی یا انرژی (گرمایی یا صوت) در محیط زیست انسان، جانوران و گیاهان، بیش از حد مجاز است که سبب مخاطره آمیز شدن منابع زیستی و به خطر افتادن زندگی و سلامتی جانداران می شود. آلاینده، ماده یا عاملی است که وجود آن بیش از یک حد معین در محیط زیست جانداران، سبب به خطر افتادن زندگی و سلامتی آن ها می‌شود.
پساب های صنعتی، چه از نظر تولید کنندگان آن و چه از نظر سازمان بین المللی محیط زیست به عنوان مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می روند، زیرا ترکیبات آلی و غیر آلی تشکیل دهنده آن ها جز ترکیباتی هستند که سازمان بین المللی محیط زیست به دلیل ویژگی هایی از قبیل: آسیب رساندن به سلامت افراد و فعالیت حیاتی گیاهان و جانوران، ایجاد کاهش در تنوع اکوسیستم، قابلیت اشتعال و خورندگی و… از آن ها به عنوان مواد آلاینده نام برده است.
یکی از مهم ترین اهداف تصفیه پساب علاوه بر تامین شرایط بهداشتی انسان و حفاظت محیط زیست، بازیابی و استفاده مجدد آن برای کشاورزی و پرورش آبزیان  مخصوصا در کشورهای خشک و نیمه خشک است. امروزه کشورهای صنعتی و پیشرفته میلیاردها دلار برای مدیریت پساب های صنعتی و ابداع روش هایی جهت تولید ضایعات بی خطر برای محیط زیست هزینه می نمایند. بنابراین حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی های پیچیده تر و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهینه نمودن تصفیه آب از تلاش های بشر درآینده خواهد بود.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول: فرآیندهای تصفیه
۱-۱) فرآیندهای تصفیه
۱-۲) ترکیبات آلی موجود در پساب
۱-۳) مراحل تصفیه ی پساب
      ۱-۳-۱) تصفیه ی اولیه
      ۱-۳-۲) تصفیه ی ثانویه
۱-۳-۲-۲) روش های متداول تصفیه ی بی هوازی
۱-۳-۳) تصفیه ی نهایی
فصل دوم: مراحل تصفیه مراحل تصفیه ی فیزیکی
۲-۱) شناور سازی
      ۲-۱-۱) شناور سازی ثقلی
               ۲-۱-۱-۱) جداکننده ی API
               ۲-۱-۱-۲) جدا کننده ی CPI
      ۲-۱-۲) پکیج های هیدروسیلیکون
      ۲-۱-۳) شناور سازی به کمک هوای فشرده (DAF)
      ۲-۱-۴) سیستم های IAF
۲-۲) ته نشینی
      ۲-۲-۱) مراحل شفاف سازی
      ۲-۲-۲) واحد پیش ته نشینی
               ۲-۲-۲-۱) حوضچه‌های مستطیلی
               ۲-۲-۲-۲) حوضچه‌های دایره‌ای
      ۲-۲-۳) واحد زلال‌ساز یا کلاریفایر
     ۲-۲-۴) مواد شیمیایی در کلاریفایرها
     ۲-۲-۵) انواع کلاریفایر
            ۲-۲-۵-۱) کلاریفایر های ته نشینی
            ۲-۲-۵-۲) ته‌نشین‌‌سازهای دارای صفحات مورب
            ۲-۲-۵-۳) کلاریفایرهای لجن تماسی
     ۲-۲-۶) پارامترهای اصلی در کنترل کلاریفایرها
            ۲-۲-۶-۱) کدورت آب خروجی
            ۲-۲-۶-۲) سختی‌ آب خروجی
            ۲-۲-۶-۳) میزان تزریق مواد شیمیایی
      ۲-۲-۷) فلوکلاریفایرها یا کلاریفلوکولاتور
مراحل تصفیه ی شیمیایی
۲-۳) تصفیه ی شیمیایی
      ۲-۳-۱) پلیمرهای منعقد کننده
      ۲-۳-۲) آزمایش جارتست
      ۲-۳-۳) ترکیبات آلومینیوم در تصفیه ی پساب
۲-۴) گند زدایی
      ۲-۴-۱) روش های گندزدایی
      ۲-۴-۲) گندزدایی به روش کلر
      ۲-۴-۳) مضرات کلرزنی آب
      ۲-۴-۴) استفاده از ازن در گندزدایی آب
      ۲-۴-۵) گندزدایی به روش پرتودهی
مراحل تصفیه ی بیولوژیکی
۲-۵) تصفیه بیولوژیکی
      ۲-۵-۱) اکسیداسیون بیولوژیکی مواد آلی
      ۲-۵-۲) اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
      ۲-۵-۳) فرایند های مختلف تصفیه ی بیولوژیکی پساب ها
              ۲-۵-۳-۱) فرایندهای هوازی
                  ۲-۵-۳-۱-۱) فرایندهای لجن فعال
                  ۲-۵-۳-۱-۲) فیلترهای چکنده
                  ۲-۵-۳-۱-۳) راکتورهای بسته ای مرحله ا ی (SBR)
                  ۲-۵-۳-۱-۴) بیوراکتورهای غشایی  (MBR) 
                  ۲-۵-۳-۱-۵) تماس دهنده های RBC
              ۲-۵-۳-۲) فرایندهای بی هوازی
                  ۲-۵-۳-۲-۱) فیلترهای بی هوازی بالارو
                  ۲-۵-۳-۲-۲) راکتور بافلدار بی هوازی ABR
                  ۲-۵-۳-۲-۳) بیوفیلتر چند مرحله ای بی هوازی MAB
                  ۲-۵-۳-۲-۴) راکتورهای UASB
                  ۲-۵-۳-۲-۵) فیلتر بی هوازی
                  ۲-۵-۳-۲-۶) راکتور های بستر سیال
                  ۲-۵-۳-۲-۷) تصفیه در برکه های دوزیستی
              ۲-۵-۳-۳) دفع لجن در سیستم های تصفیه
فصل سوم: تازه ترین تحولات علمی در تصفیه ی پساب های صنعتی
۳-۱) حذف آرسنیک
۳-۲) حذف آلاینده های آلی با استفاده از نانوذرات تیتان
۳-۳) نانوفیلتر ها
۳-۴) استفاده از نانولوله های کربنی
۳-۵) نانوبسپارهای متخلخل
۳-۶) رنگ زدایی از آب آشامیدنی
فصل چهارم : تصفیه ی آب و پساب واحدهای تولید صنایع غذایی
۴-۱) مقدمه
۴-۲) آب تازه
        ۴-۲-۱) تصفیه ی مقدماتی
        ۴-۲-۲) هوادهی
        ۴-۲-۳) انعقاد، لخته سازی و شفاف سازی
        ۴-۲-۴) فیلتراسیون
        ۴-۲-۵) گند زدایی
              ۴-۲-۵-۱) کلرزنی
             ۴-۲-۵-۲) ازن
        ۴-۲-۶) آب دیگ بخار
        ۴-۲-۷) آب برج خنک کننده
۴-۳) پساب
        ۴-۳-۱) انواع پساب حاصل از فرایندهای تولید مواد غذایی
        ۴-۳-۲) تصفیه ی فیزیکی
        ۴-۳-۳) تصفیه ی شیمیایی
        ۴-۳-۴) تصفیه ی بیولوژیکی
              ۴-۳-۴-۱) تصفیه ی هوازی – توده ی زیستی معلق
              ۴-۳-۴-۲) تصفیه ی هوازی _ فناوری پایین
              ۴-۳-۴-۳) تصفیه ی بی هوازی
              ۴-۳-۴-۴) استفاده از بیو گاز
۴-۴) دفع لجن
۴-۵) دفع نهایی پساب
نتیجه گیری
منابع


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر