مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی - معکوس

یکی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی، شبیه سازی ( تقریب - مدل سازی ) انواع معادلات و توابع غیرخطی بصورت مستقیم یا معکوس است. در این مقاله قابلیت ها و شیوه های استفاده از شبکه های عصبی برای ایجاد انواع نگاشت های چند متغیره و غیر خطی معرفی خواهد شد، به نحوی که خواننده با کلیات مباحث شبکه های عصبی بتواند با اصول - قوانین - طراحی ساختار و آموزش یک شبکه عصبی در زمینه مدل سازی آشنا شود.

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی، مدل سازی توابع، نگاشتهای غیرخطی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر