مقاله کنترل پیشرفته سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی

(GMAW(Gas Metal Arc Welding به معنای جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ می باشد. این ابزار اولین بار در سال 1920 به دنیای صنعت معرفی شد و از سال 1948 به طور رسمی وارد بازار جوشکاری شد. در ابتدا از GMAW برای جوشکاری آلومینیوم تحت پوشش گاز محافظ خنثی استفاده می شد و به همین دلیل به آن (MIG(Metal Inert Gas به معنای جوشکاری تحت پوشش گاز خنثی نیز اطلاق می شود. پیشرفت های بعدی این فر آیند شامل انتقال فلز به صورت اتصال کوتاه (GMAW-S) بوده است که در آن به وسیله انرزی حرارتی پایین، امکان کاربرد در شرایط مکانی نامناسب فراهم می شود.
این فرآیند دارای تجهیزات اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک است و قابلیت جوشکاری اغلب فلزات را دارا می باشد، نیاز به پاک کردن رسوبات آن در حد صفر است در ضمن تاب برداشتن فلز در این فرایند کاهش یافته و نیازی به پرداختکاری فلز را از بین می برد. در این مقاله قسمت های مختلف کنترلی این ابزارها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: GMAW طول قوس ,شبکه ی عصبی تطبیقی ,سیستم دینامیکی غیر خطی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر