مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

محتوای دروس هدیه های آسمان پنجم ابتدایی از اجزایی تشکیل شده است. به طور خلاصه به این اجزا اشاره می شود.
عنوان درس: عنوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حسّ کنجکاوی در دانش آموزان، در جهت انگیزش آنها به یادگیری موضوع درس به کار می آید.
متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.
بدانیم: این بخش در راستای تقویت و تکمیل مفاهیم اصلی درس، در برخی دروس قرار داده شده است.
گفتنی است که محتوای این بخش، جزء درس بوده و در فرایند آموزش نقش قابل توجّهی ایفا می نماید.
علاوه بر سه بخش فوق که ارائه کننده ی مفاهیم درس هستند، فعّالیت های متنوعی متناسب با هر درس طرّاحی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود. انتظار می رود همه ی دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش مشارکت مؤثری داشته باشد، در بخش دیگر به او توجّه شود.

این مجموعه شامل 5 نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمان مقطع پنجم ابتدایی میباشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر