مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه

با در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید؛ لذا تهیه و تدوین بستهٔ آموزش زبان انگلیسی، براساس راهنمای برنامهٔ درسی ملی و با توجه به فرهنگ اصیل و هویت ارزشمند اسلامی  ایرانی و توانمندی های علمی پژوهشگران کشورمان صورت گرفت. این بستهٔ آموزشی که حاصل تلاش و کوشش جمع کثیری از صاحب نظران حوزهٔ تعلیم و تربیت از جمله متخصصان English for Schools با عنوان زبان شناسی، آموزش زبان های خارجی، برنامه ریزی درسی و ... می باشد با رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه مطرح در برنامهٔ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است.
لازم به ذکر است، رویکرد ارتباطی حاکم بر کتاب سال اوّل متوسطه پایهٔ اوّل الزاماً بهره برداری از نظرات پژوهشگران غربی در حوزهٔ رویکرد و روش ارتباطی نیست؛ در تألیف کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا با بهره گیری از نقاط قوت روش ارتباطی به مبانی فرهنگی و تنوع کشور نیز توجه شود.

این مجموعه شامل 17 نمونه سوال امتحانی درس انگلیسی مقطع هفتم متوسطه میباشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر