مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه

کتاب عربی نهم متوسطه همچون دو کتاب قبلی پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است، تا اشکالات آن برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه بیشتر تقویت گردد.
رویکرد «برنامۀ درسی عربی» بر اساس «برنامۀ درسی ملّی» این است: «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به زبان و ادبیّات فارسی»
شیوۀ کتاب متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان سال تحصیلی متون و عبارات سادۀ عربی را در حدّ ساختار خوانده شده درست بخواند و معنای آن ها را بفهمد. در این کتاب 223 واژۀ جدید به کار رفته؛ امّا 597 واژۀ عربی هفتم و هشتم نیز در آن تکرار شده اند؛ پس در حقیقت هدف این کتاب، آموزش 819 واژۀ پربسامد زبان عربی است که با احتساب جمع های مکسّر 860 واژه می شود.

این مجموعه شامل 13 نمونه سوال امتحانی درس عربی مقطع نهم متوسطه میباشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر