مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

طی این بررسی وضعیت بالینی جسمی و روانی پرسنل، شرایط ارگونومیک فعالیت شغلی و عوامل بیماری زای فیزیکی در محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن با شرایط استاندارد مقایسه گردید.
در این میان صدا و روشنایی بیشترین عدم انطباق با وضعیت نرمال را از خود نشان داد و افت شنوایی، عوارض اسکلتی عضلانی و اختلالات روانی بیشترین مشکل بالینی پرسنل را تشکیل می دادند.

کلمات کلیدی: عوامل زیان آور محیطی، ارزیابی ریسک مشاغل، معاینات بالینی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر