مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت

حفاری چاه های نفت فرآیند مهم و پیچیده در شرکت های نفتی است که نقش اساسی را در حفظ و تولید سطح تولید ایفا می کند. شرکت های بزرگ نفتی مانند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حفاری تعداد بسیار زیادی چاه نفت را بر عهده دارند. فعالیت های انجام شده برای مدیریت بر حفاری چاه های نفت و نظارت بر آن باعث تولید حجم انبوهی از داده های ارزشمند می شود که می توان با ایجاد سیستم های نرم افزاری و پردازش آنها، محصولات نرم افزاری متنوعی تولید کرد.
این محصولات اطلاعاتی باعث ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات حفاری می شوند و بر نحوه عملکرد و فعالیت شرکت درباره برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری تاثیر بسزایی می گذارند. در این مقاله نقش اطلاعات گزارشات پیشرفت روزانه حفاری در فرآیند برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری را بیان کرده و مراحل ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات آنرا بررسی میکنیم.

کلمات کلیدی: حفاری، گزارشات روزانه، ارزش افزوده اطلاعات، سیستم های نرم افزاری


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر