مقاله بررسی و تحلیل شکستگی های یک مخزن میدان پارس جنوبی در امتداد چاه x

ابزارهای تصویرگر برای شناخت ساختارهای زمین شناسی چاه های نفتی بصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند. برای این منظور داده های خام نمودارهای تصویرگر در طی 3 مرحله آماده سازی، پردازش، تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند. در این پروژه در ابتدا مرحله آماده سازی تصاویر با استفاده از ماجول های موجود در نرم افزار petro log انجام گرفت و تصاویر بصورت فیلتر شده برای مرحله دوم که پردازش اطلاعات است آماده گردید.
در مرحله دوم تعیین و اندازه گیری شیب و آزیموت لایه ها و شکاف ها برای استفاده در مرحله تحلیل صورت گرفت. در نهایت با تلفیق داده های مغزه و تصویرگرها در چند عمق مشخص نتایج خوبی در زمینه تطابق داده های مغزه و تصویرگر حاصل شد.

کلمات کلیدی: نمودارهای تصویرگر، بررسی و تحلیل شکستگی، مخزن پارس جنوبی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر