مقاله طراحی آرایه گیرنده برانبارش و تاثیر آن بر کیفیت داده ها

یکی از مهمترین مراحل عملیات لرزه نگاری، طراحی آرایه می باشد تا بتوان نسبت سیگنال به نوفه را به اندازه مطلوب افزایش داد. در عملیات دو بعدی می توان از آرایه برانبارش برای این منظور استفاده کرد. این آرایه با بیشینه تضعیف نوفه ها در عملیات و همچنین تقویت سیگنال های با فرکانس بالا از اهداف کم عمق باعث افزایش کیفیت داده ها می شود. در این مقاله چگونگی طراحی و نحوه عملکرد این آرایه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: آرایه بر انبارش، پاسخ آرایه برانبارش، نسبت سیگنال به نوفه، دسته میانی مشترک برانبارش، تصحیح NMO


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر