مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی

با توجه به اهمیت ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات و تعیین نفت درجا (oil in place) نیاز مبرم و ضروری به ستون مفید نفتی H.C) Hydrocarbon column) و تخلخلی و اشباع آب ضخامت های مفید (SW) در تعیین برش های نفتی (cut off) و محاسبات نفت درجا (oil in place) که اثر بسیار مهمی دارد می باشد.
به همین علت تعیین ستون مفید نفتی (H.C) در فاصله واقعی لایه اهمیت خاصی دارد و باید این انحراف با توجه زاویه مورد نظر به فاصله واقعی خود (T.V.D) تبدیل شود و این زاویه انحراف قابل محاسبه بوده و می توان با استفاده از آن مقدار ضخامت واقعی لایه را تعیین نمود.

کلمات کلیدی: زاویه انحراف، ارزیابی پتروفیزیکی، نفت درجا


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر