مقاله تعیین سینتیک های رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX

اچ ام ایکس یک ماده منفجره بسیار قوی با سرعت انفجار حدود 9000m/s است. نحوه فرآیند کریستالیزاسیون در زمان تولید این ماده نقش مهمی در خواص کاربردی آن دارد. در این مطالعه ابتدا حلالیت HMX در استن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اثر سرعت تبخیر و زمان بر توزیع دانه‌بندی محصول در یک کریستالیزاسیون تبخیری مورد بررسی واقع شده است.
پس از آن دو پارامتر لازم جهت طراحی یعنی سرعت رشد و سرعت هسته‌زایی کریستال ها از روش Analysis و S-Plane تعیین شده و این پارامترها به صورت توابعی از فوق اشباع ارائه شده اند.
توابع حاصله عبارتند از: B=1/977*1010Dw3/3 و G=2/6511*10-3Dw2/35

کلمات کلیدی: کریستالیزاسیون، HMX، سرعت رشد، سرعت هسته‌زایی


محصولات مرتبط


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر