جزوه آموزشی اصول توربین ها

این جزوه، جزء جزوات آموزشی پالایشگاهی و پتروشیمی میباشد که برای پرسنلی که تازه وارد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شده اند یا می خواهند وارد شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است.
آشنایی با دستگاه های موجود در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیش از ورود به این صنعت جهت اشتغال، دیدی جدید به شما میدهد.
ناگفته نماند در بیشتر مصاحبه های تخصصی جهت استخدام در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، آشنایی شما با این تجهیزات کمک فراوانی به موفقیت شما در استخدام شدن می کند.

 

» فهرست مطالب:

فصل 1 : انواع توربین

 • 1-1 مسیر حرکت سیال
 • 2-1 نحوه قرار گرفتن سیلندر توربین
 • 3-1 سرعت چرخش
 • 4-1 پوسته توربین
  1-4-1 پوسته های فشار بالا
  2-4-1 پوسته های فشار میانی
  3-4-1 پوسته های توربین کم فشار
 • 5-1 عایق بندی
 • 6-1 روتورهای توربین
  1-6-1 مدل هایی از ساختمان روتور
 • 7-1 آزمایش و متعادل سازی
  1-7-1 آزمایش اضافه سرعت
  2-7-1 سرعت های بحرانی
 • 8-1 یاتاقان ها
  1-8-1 یاتاقان های ژورنال
  2-8-1 یاتاقان تراست
  3-8-1 عوامل موثر در فعالیت یاتاقان
 • 9-1 سیستم های گلاند (آب بندی)
  1-9-1 تنظیم سیستم گلاند بخار
 • 10-1 سیستم های روغن
  1-10-1 کارکرد صحیح سیستم
  2-10-1 پمپ روغن جکینگ

فصل 2 : سیستم های واحد توربین

 • 2 مقدمه
  1-1-2 سیستم های کنترل گاورنری
  2-1-2 خصوصیات گاورنر
 • 2-2 وسائل حفاظت توربین
  1-2-2 خطرات احتمالی
  2-2-2 شیرهای حفاظت
  3-2-2 تریپ اضافه سرعت
 • 3-2 حفاظت توربین بخار
  1-3-2 سیستم قطع آنی توربین
  2-3-2 خصوصیات عمومی سیستم قطع توربین
  3-3-2 ارتباط سیستم های قطع توربین و ژنراتور

فصل 3 : ارتعاشات توربین

 • 3 مقدمه
 • 1-3 بررسی برخی از عیوب متداول در توربین ها
  1-1-3 نامیزان
  2-1-3 خمیدگی محور
  3-1-3 عدم هم محوری
  4-1-3 لقی مکانیکی
  5-1-3 ترک محور
  6-1-3 چرخش روغن و ناپایداری در یاتاقان ها
 • 2-3 وسائل اندازه گیری
  1-2-3 اهم وسایل اندازه گیری

فصل 4 : کندانسور

 • 4 مقدمه
 • 1-4 وظایف و اصول کندانسور
  1-1-4 لزوم تقطیر بخار
  2-1-4 ایجاد خلاء
  3-1-4 صرفه جویی در بخار
  4-1-4 تزریق آب از دست رفته در سیکل
 • 2-4 بهره برداری کندانسور
  1-2-4 ملاحظات بهره برداری
  2-2-4 اثرات وجود هوا در کندانسور
 • 3-4 افتادن خلاء کندانسور

فصل 5 : راه اندازی و منحنی راه اندازی توربین

 • 5 راه اندازی و منحنی راه اندازی
 • 1-5 مراحل قبل از راه اندازی توربین
 • 2-5 شکل راه اندازی
  1-2-5 راه اندازی سرد
  2-2-5 راه اندازی گرم
  3-2-5 راه اندازی داغ
 • 3-5 منحنی راه اندازی
 • 4-5 منحنی بارگیری
  1-4-5 نظارت بر عوامل موثر
 • 5-5 پدیده Carry Over دیگ بخار
  Carry Over 1-5-5 دلایل وجود پدیده
  2-5-5 اثرات پدیده Carry Over بر روی توربین
 • 6-5 بهره برداری واحد - کاهش بار و توقف

مراجع و منابع


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر