مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

در این مقاله، پدیده انتشار کمانش دینامیکی با نرم افزار المان محدود مدلسازی شده و سرعت انتشار کمانش به صورت تابعی از فشار آغاز انتشار بیان شده است. مدلی از جنس فولاد ضدزنگ SS-304 با نسبت قطر به ضخامت 27.9 ساخته شده است. در مدلسازی اینرسی لوله، غیر خطی ناشی از تماس بین جداره های لوله کمانش کرده در نظر گرفته شده و مصالح لوله به صورت ماده صلب الاستو پلاستیک می باشد. سرعت یکنواخت انتشار کمانش نیز در فشارهای مختلف توسط مدل به دست آمده و ارتباط بین فشار آغاز انتشار با سرعت نیز به صورت یک تابع ریاضی بیان شده است.

کلمات کلیدی: خطوط لوله دریائی، فشار هیدروستاتیک، انتشار دینامیکی کمانش، سرعت انتشار


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر