جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)

تکنولوژی حفاری در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی های بنیادین بوده است. این تغییرات و تحولات چه به لحاظ ساخت تجهیزات و وسایل و چه به دلیل بهبود روش ها و حصول رکوردهای جدید قابل تامل و بررسی است. از آنجائیکه کشور ما و در شرایط کنونی یکی از معدود کشورهایست که بدون دخالت کارشناسان بیگانه و تنها با اتکا به الطاف الهی و تلاش بی وقفه کارکنان ایرانی اداره میشود و انتقال تکنولوژی پیشرفته و کاربرد آخرین دستاورد های علمی و فنی برای استحکام و ضمانت توسعه این بخش مهم صنعتی بسیار ضروریست، به همین جهت اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران و بنا به مسئولیت خطیر خود علاوه بر برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در جهت ترجمه و نشر کتب فنی در زمینه صنعت حفاری، گام های بلند و موثری داشته است.

این کتاب با بررسی مختصر نقشه یک چاه انحرافی شروع و چگونگی طرح مسیر آنرا برای رسیدن به یک هدف مورد نظر بررسی می کند، سپس با ارائه تاریخچه کوتاهی از ابداع و بکارگیری تکنیک حفاری انحرافی، به معرفی و بررسی کاربردهای مختلفی می پردازد که امروزه از آن میشود. بعد از آن کتاب بترتیب ابزار، وسایل و روش های مختلفی را معرفی و بررسی می کند که برای تعیین زاویه انحراف و جهت چاه، منحرف کردن چاه از مسیر خود در جهت مورد نظر و از پیش تعیین شده و بالاخره هدایت آن در مسیر جدید تا رسیدن به هدف بکار میرود . کتاب با بررسی مجمل مسائل عملیاتی و اجرایی فن حفاری دورانی پایان می یابد.

این کتاب علیرغم پاره ای از کمبود های خود میتواند بهرحال به خواننده کمک کند که با اصول کلیات حفاری انحرافی هدایت شده و تکنولوژی و روش های آن آشنا گردد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر