کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی

این کتاب برای دانشجویان رشته نفت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس زبان تخصصی به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند. دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحبنظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن، باید بتدریج و پس از پیشنهادهای اصلاحی ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند.

 

» فهرست مطالب:

 • Origin of Petroleum
 • The Nature of Petroleum
 • Subsurface Geology
 • Methods of Oil Exploration
 • Reservoir Engineering
 • Reservoir Rocks
 • Primary Migration
 • Well Logging
 • Crude Oil and Its Relation to the Rocks
 • Branches of Petroleum Industry
 • Marine Petroleum Pollution
 • References

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر