پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم)

جنگ های میکروبی یک جنگ نوین تازه به شمار نمی رود زیرا پخش مواد آلوده و وسایلی که موجب گسترش بیماری های میکروبی می شود از زمان های بسیار قدیم مرسوم بوده است آلوده کردن منابع آب ها از حیله های قدیمی جنگ بوده است انداختن اجساد مرده در چاه های آب در قرن چهاردهم در شبه جزیره کریمه یک نمونه از آن می باشد یک نمونه دیگر از این نوع جنگ ها در سال 1793 برای اولین بار به وسیله انگلیسی ها علیه سرخ پوستان صورت گرفت به این ترتیب که انگلیسی ها مبادرت به توزیع پتوهای آلوده در میان سرخ پوستان نمودند که آلوده به آبله بود. در جنگ جهانی اول آلمانی ها به منظور از پای انداختن اسب های سواره نظام فرانسه از عوامل میکروبی (سیاه زخم) استفاده کردند، سال 1995 آنسکام گزارشاتی در مورد برنامه های سلاح بیولوژیک در عراق گزارش نمود که 15 هزار لیتر عامل سیاه زخم تولید کرده بود و در آینده نیز پیشروی به سوی سلاح های نژادی می باشد.

در این اسلاید ها انواع عوامل بیولوژیک و میکروبی به طور کامل بررسی شده و از عکس های متنوع برای درک موضوع استفاده گردیده است.


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر