تحقیق دستگاه عصبی انسان

دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، دستگاه‌های حسی و تمامی اعصابی که این اندام‌ها را به دیگر مناطق بدن متصل می‌کنند. این اندام‌ها به همراه یکدیگر مسئول کنترل بدن و ارتباط بین مناطق مختلف آن می‌باشند. مغز و نخاع مرکز کنترل که با نام دستگاه عصبی مرکزی شناخته می‌شود را تشکیل می‌دهند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • عملکردهای دستگاه عصبی
 • حس
 • هماهنگی
 • حرکت
 • مغز
 • مخ
 • مخچه
 • نخاع
 • رابطه متقابل دستگاه عصبی با سایر دستگاه‌‌ها

ارسال نظر

 1. آواتار


  ارسال نظر