تحقیق مهارت های زندگی

ما انسان ها در ابعاد مختلف زندگی با موفقیت هایی روبه رو می شویم که اگر به شیوه صحیح عمل نکنیم سلامت روانی خود و دیگران را به خطر می اندازیم. این موقعیت ها مختلف هستند. به طور مثال چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم؟
چگونه تصمیم گیری نماییم؟
چگونه مسئولیت های جدید را بپذیریم؟

چگونه مسائل و مشکلات خود را حل کنیم؟
چگونه با استرس و اضطراب، افسردگی، ناکامی و به طور کلی با فشارهای روحی و روانی مقابله کنیم؟

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فنون زندگی
 • توانایی حل مسئله
 • توانایی خود آگاهی
 • توانایی ارتباط
 • توانایی تصمیم گیری
 • توانایی تفکر خلاق
 • توانایی تفکر انتقادی
 • توانایی روابط بین فردی
 • توانایی مقابله با هیجان
 • توانایی همدلی
 • توانایی مقابله با استرس
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر