تحقیق سلامت روان

یکی از علل فرسودگی زودرس جسمانی و روانی افراد استفاده نکردن از تفریحات سالم است، زیرا پیامد فعالیت و کار مداوم، وارد آمدن فشار جسمی و روحی بر فرد است و باید در کنار کار و تلاش روزمره تقویت کننده هایی باشد که به فرد روحیه دهد و به او آرامش بخشد. این امور که آن ها را تفریحات سالم می نامیم.

دامنه گسترده ای دارد که شامل مزاح و شوخی، ورزش، مسافرت و... می باشد. پیشوایان معصوم(ع) با مردم شوخی و مزاح داشتند، زیرا اسلام دین عاطفه است و همواره مسلمانان را به صمیمیت و صفا دعوت می کند. 

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ارتباط و تعامل با دیگران
 • حمایت اجتماعی
 • کار و تلاش
 • تفریحات سالم
 • صبر
 • توکل
 • امیدواری
 • دعا و نیایش
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر