ترجمه کتاب المنتخب من النصوص

این فایل ترجمه کتاب «المنتخب من النصوص»: نظم و نثر (مؤلف فائزی نسب) است و برای فراگیران علوم دینی و همچنین افرادی که در زمینۀ ترجمه فعالیت می کنند، مناسب می باشد. این کتاب در بعضی از مراکز آموزشی جزو دروس دانشجویان است.

» این ترجمه شامل:

  1. جواب تمرین‌های درس سوم و چهارم؛
  2. ترجمۀ بخش دوم(متن های برگزیده) از درس اول تا پایان درس 15 می‌باشد.

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر